Tüm Eğitimlere Başvuru

Tüm Eğitimlere Başvuru

Akademik Mesleki Gelişim Eğitimleri

EDU Eğitim ve Danışmanlık, bireysel ve kurumsal talepler doğrultusunda aşağıdaki konularda akademik ve mesleki gelişim eğitimleri sunmaktadır.

Akademik Yazma Teknikleri

Bilimsel Dergilere Makale Nasıl Yazılır

Bilimsel Rapor Hazırlama Teknikleri

Boylamsal ve Kesitsel Araştırmalar

Hiyerarşik Doğrusal Modelleme

Karma Yöntem Araştırmaları

Meta Analiz

Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Sistematik Literatür Tarama

Temel ve İleri Düzey İstatistik

Tez Nasıl Yazılır

Uygulamalı Nicel Veri Analizi (SPSS,AMOS, LISREL)

Uygulamalı Nitel Veri Analizi (NVivo, MAXQDA)

NOT: Akademik ve Mesleki Gelişim Eğitimleri en az 5 ve en fazla 15 kişilik gruplar halinde verilebilmektedir.

    Hemen Başvur