Nitel Araştırma Eğitimi

Nitel Araştırma Eğitimi

Sosyal bilim araştırmacıları kimi zaman araştırma yöntemleri konusunda yeni yaklaşımlardan haberdar olma, var olan bilgi ve becerilerini gözden geçirerek güncelleme gereksinimi duyarlar. Bu gereksinimi karşılamanın en iyi yollarından biri de akademik eğitimlerdir. Sosyal bilimlerde pozitivist nicel bakış açısıyla başlayan araştırmalar özellikle 1980’lerden sonra nitel araştırma yöntemlerine doğru evrilmeye başlamıştır. 2000’lerden sonra ise karma yöntemlerin bir araştırma paradigması olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Nicel, nitel ve karma yöntemleri birbirlerinin karşıtıymış gibi konumlandırmak yerine araştırma konusuna en uygun yöntemi seçebilmek gerekmektedir.

Bu yöntemlerden biri olan nitel araştırmalar konusunda oldukça fazla sayıda yayın yapıldığı ancak bu yayınlarda azımsanmayacak oranda benzer hataların yapıldığı görülmektedir. Bu nedenle nitel araştırma yöntemlerini bütüncül olarak ele alan ve güncel bilgiler ışığında değerlendiren eğitimlerin düzenlenmesi işlevsel olabilir. Böylece nitel yöntemlerle gerçekleştirilmiş akademik yayınların niteliğinin geliştirilmesi ve arttırılması sağlanabilir.

Bu kapsamda nitel araştırmacıların nitel araştırma yöntemleri ve bu yöntemle araştırma gerçekleştirmeyle ilgili ilk akla gelen sorular şunlar olabilir:

 • Nitel araştırmaların temel özellikleri nelerdir?
 • Nitel araştırmalar bilimsel midir? Her konu nitel olarak çalışılabilir mi?
 • Araştırma konusu nitel desen uyumu önemli mi?
 • Nitel araştırma sorusu ile seçilen nitel araştırma arasında bir ilişki var mıdır?
 • Nitel araştırmalarda veri mi toplanmaktadır, veri mi kayıt edilmektedir veya veri mi üretilmektedir?
 • Nitel araştırmada katılımcı seçme stratejileri nelerdir?
 • Nitel araştırmalardan veri toplama yöntemleri nelerdir?
 • Görüşme sorusu ile seçilen araştırma deseni arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır?
 • Nitel veri analiz türleri nelerdir?
 • Analiz ile desen arasında nasıl bir ilişki bulunmaktadır? Analizde kullanılan belli başlı yazılımlar nelerdir?
 • Nitel araştırma raporları nasıl yazılmalıdır? Nitel bulguları etkili bir biçimde nasıl sunabilir?
 • Nitel araştırmalarda karşılaşılan yaygın hatalar nelerdir? Nitel araştırmacıların karşılaşabilecekleri olası tuzaklar nelerdir?

Eğitim Şekli: Online / Çevrimiçi

Eğitim Süresi: 12 saat

Eğitim Ücreti: 1500 TL + KDV

Başvuru: Aşağıdaki başvuru formunu doldurabilir ya da [email protected] adresine yazabilirsiniz.

 • Gün Eğitim İçeriği
  1.    Nitel Araştırmanın Temel özellikleri

  2.    Nitel Araştırma Konusu Belirleme

  3.    Nitel Araştırmalarda kavramsal ve Kuramsal Çerçeve Oluşturma

  1.    Nitel Araştırma Sorusu Yazma

  2.    Nitel Araştırma Desenleri

  3.    Nitel Araştırmalarda Katılımcı Seçme

  4.    Nitel Araştırmalarda Veri Toplama

  1.    Nitel Verilerin Analizi

  2.    Nitel Araştırmaların Raporlaştırma

  3.    Nitel Araştırmalarda Etik Konular

  1.    Örnek Nitel Çalışmaları İnceleme

  2.    Nitel Araştırmalarda Yaygın Hatalar

   

  Hemen Başvur