Akademik Okuma ve Yazma Teknikleri Eğitimi

Akademik Okuma ve Yazma Teknikleri Eğitimi

Bilim insanları için okumak, düşünmek, anlamak, analiz etmek, sentez yapmak, yeni bilgi üretmek ve bunları etkili olarak yazıya dökmek önemli bir beceridir. Ülkemizde lisans öncesi öğretim basamaklarında olduğu gibi lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilere bilimsel araştırma ve bilimsel dergiler için okuma ve yazma becerilerini kazandırma amacıyla yapılan çalışmaların amacına ulaştığını söylemek güçtür.

Akademik okuma ve yazma, özellikle akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler ile üniversitelerde çalışan bilim insanlarının akademik yaşamlarında önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü bilim insanlarının önemli görevlerinden birisi de araştırma ve yayın yapmaktır. Son yıllarda Türkiye’de akademisyenler üzerinde yayın yapma baskısı oldukça artmıştır. Öğretim elemanları üzerindeki bu baskı üniversiteler arasında olduğu gibi aynı kurumda çalışanlar arasında rekabeti de beraberinde getirmektedir.

Akademik ve bilimsel kaygılarla kurulan EDU Yayıncılık akademik ve bilimsel yayın yapma zorunluluğu ve bunun öğrenciler ve akademisyenler üzerinde oluşturduğu baskıların farkındadır. EDU Yayıncılık ekibi, akademik çevreden gelen talep ve öneriler doğrultusunda  “Akademik Okuma ve Yazma Teknikleri” konusunda bir eğitim geliştirmeyi ve yürütmeyi planlamıştır. Bu eğitimin amacı katılımcıların akademik okuma ve yazma becerilerini geliştirerek tez ve makale yazma süreçleri hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olarak kapasitelerini geliştirmektir.

Eğitim Şekli: Online / Çevrimiçi

Eğitim Süresi: 12 saat

Eğitim Ücreti: 1500 TL+KDV

Başvuru: Aşağıdaki başvuru formunu doldurabilir ya da [email protected] adresine yazabilirsiniz.

Gün Eğitim İçeriği
1.    Özgün Araştırma Konusu Bulma

2.    Araştırma Boşluğunu Belirleme

3.    Literatür Analiz ve Sentez

1.    Etkili Paragraf Yazma

2.    Dolaylı Alıntı Yapma

3.    Akademik Stil

1.    Raporlama

2.    Tartışma ve Sonuç Yazma

1.    Yayın İçin Bilimsel Dergi Seçimi ve Yayın Süreci

2.    Etik Konular Ve Yazışmalar

    Hemen Başvur