Eğitimler

Eğitimler

Tüm Eğitimlere Başvuru

Akademik Mesleki Gelişim Eğitimleri EDU Eğitim ve Danışmanlık, bireysel ve kurumsal talepler doğrultusunda aşağıdaki konularda akademik ve mesleki gelişim eğitimleri sunmaktadır. Akademik Yazma Teknikleri Bilimsel Dergilere Makale Nasıl Yazılır Bilimsel Rapor Hazırlama Teknikleri Boylamsal ve Kesitsel Araştırmalar Hiyerarşik Doğrusal Modelleme Karma Yöntem Araştırmaları Meta Analiz Nicel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Nitel Araştırma Yöntem ve Teknikleri […]

Nitel Araştırma Eğitimi

Sosyal bilim araştırmacıları kimi zaman araştırma yöntemleri konusunda yeni yaklaşımlardan haberdar olma, var olan bilgi ve becerilerini gözden geçirerek güncelleme gereksinimi duyarlar. Bu gereksinimi karşılamanın en iyi yollarından biri de akademik eğitimlerdir. Sosyal bilimlerde pozitivist nicel bakış açısıyla başlayan araştırmalar özellikle 1980’lerden sonra nitel araştırma yöntemlerine doğru evrilmeye başlamıştır. 2000’lerden sonra ise karma yöntemlerin bir […]

Akademik Okuma ve Yazma Teknikleri Eğitimi

Bilim insanları için okumak, düşünmek, anlamak, analiz etmek, sentez yapmak, yeni bilgi üretmek ve bunları etkili olarak yazıya dökmek önemli bir beceridir. Ülkemizde lisans öncesi öğretim basamaklarında olduğu gibi lisans ve lisansüstü düzeyde öğrencilere bilimsel araştırma ve bilimsel dergiler için okuma ve yazma becerilerini kazandırma amacıyla yapılan çalışmaların amacına ulaştığını söylemek güçtür. Akademik okuma ve […]